Entasis. Co to jest? Skąd się wzięło?

Entasis to obszar greckiej kolumny rzędu doryckiego, której przekrój ma większą średnicę. Celem entasis jest osiągnięcie lepszego wrażenia estetycznego i wizualnego, ponieważ nadaje trzonowi większą harmonię i sprawia wrażenie smukłości kolumn.

Funkcje i charakterystyka entasis

Poszukiwanie idealnego piękna w architekturze greckiej skłoniło architektów do zabiegu, który likwidował złudzenie optyczne powodujące wrażenie wklęsłości kolumn i ugięcia belkowania.

Trzon kolumn greckich nie został zaprojektowany ze stałym przekrojem, ale zwiększał się od głowicy do części środkowej, ponownie opadając do podstawy. Kolumna ma więc pogrubienie w obszarze położonym w kierunku środka trzonu lub w dolnej połowie. Dlatego entasis wyznacza w niej dwie części.

Na ogół zwiększano je o jedną trzydziestą dolnej średnicy. Poszerzenie otrzymywane jest przez nałożenie poszerzających się bębnów kamiennych do 2/3 wysokości (najszerszy jest trzeci bęben, licząc od dołu), powyżej bębny są węższe.