Galeria królewska w architekturze. Co to takiego?

Galeria królewska to niezwykle wyniosła forma zdobienia równie wyniosłych katedr gotyckich. Jak sama nazwa wskazuje, odnosi się do postaci władców, ale może również ukazywać biskupów oraz zasłużonych świętych. Gdzie szukać przykładów takich konstrukcji? Co oprócz katedry Katedra w Reims czy w Paryżu obrazuje te struktury?

Charakterystyka galerii królewskiej

Galeria królewska, zwana inaczej galerią królów to horyzontalnie zorientowany rządź rzeźb, znajdujący się na fasadach gotyckich budowli. Takie galerie to szczególny rodzaj dekoracji, który bardzo często spotykany był w katedrach. Na te zdobienia fasady składały się arkady i rzeźby figuralne. Były to niezwykle bogate dekoracje i to właśnie dlatego spotkać je można jedynie na budynkach wysokiej rangi.

Historia galerii królewskich. Kiedy to się zaczęło?

Zewnętrzne ściany kościołów, a szczególnie ściany fasad, były zawsze bogato zdobione. Jednym z elementów zdobniczych była arkatura, czyli inaczej fryz arkadowy. Arkatura była ślepą arkadą, a więc taką, która była zamknięta w ścianie. Inaczej sprawa miała się z galerami, które swoimi wewnętrznymi balkonami, były otwarte do wnętrza kościoła.

W fasadowej ścianie otwory, które wychodziły na galerię, były zamykane arkadami. To właśnie w przestrzeni pomiędzy tymi arkadami ustawiano figury świętych, królów czy biskupów. Ten rodzaj zdobnego arkadowania był bardzo charakterystyczny dla francuskich katedr, które powstały w okresie gotyku. Nie bez powodu czas ten określany był później jako wiek wielkich katedr.

Co ciekawe, nie zawsze w galerii wykorzystywano wyłącznie figury królów. Galeria katedry w Strasburgu jest nazywana Galerią Apostołów, a to właśnie od figur apostołów zdobiących budynek.

Katedra w Reims jako przykład galerii królewskiej

Galeria królów w Katedrze w Reims składa się z 56 rzeźb. Do tej pory niestety nie wiadomo, kogo dokładnie przedstawiają władcy. Badacze twierdzą, że przedstawieni królowie to władcy francuscy oraz przodkowie Chrystusa. Rzeźby królów ustawiono na postumentach w niszach, które zwieńczone są łukiem ostrym.

Górne części niszy udekorowane są maswerkami, które odkuto w kamieniu w kształcie trójliścia. W centralnej części galerii można ujrzeć scenę chrztu Chlodwiga, czyli króla Franków. Udzielana jest ona przez św. Remigiusz – biskupa Reims.