Impost. Co to jest? Skąd się wzięło?

W architekturze impost lub to wystający blok spoczywający na szczycie kolumny albo osadzony w ścianie.

Wygląd impostów

Termin architektoniczny „impost” może sięgać czasów średniowiecza. Wnętrze bazyliki Sant’Apollinare Nuovo z czasów bizantyjskich w Rawennie we Włoszech jest często cytowane w celu jego zilustrowania. Warto również zwrócić uwagę na bloki impostowe nad kapitelami kolumn. Łuki wyrastają w górę z tych bloków, które są tradycyjnie bardzo zdobione.

Imposty pozostawia się gładkie lub profilowane, a „następnie wyrażają one pewną separację między przyczółkiem a łukiem”. Bizantyjskie imposty to wysokie bloki, które czasami określa się jako pulvino. Romańscy architekci zaprojektowali imposty ozdobne lub symboliczne, podobnie jak kapitele.

Dzisiejsze amerykańskie domy przypominające architekturę śródziemnomorską czy hiszpańską będą prezentować cechy architektoniczne z przeszłości. Jak to było typowe dla impostów setki lat temu. Imposty często są pomalowane na dekoracyjny kolor, który kontrastuje z kolorem samego domu.

Pochodzenie słowa impost

Impost ma kilka znaczeń, z których wiele może być bardziej znanych niż definicja architektoniczna. W wyścigach konnych „impost” to waga przypisana koniowi w wyścigu z utrudnieniami. W świecie podatków impost to cło nałożone na importowane towary. We wszystkich tych znaczeniach słowo to pochodzi od łacińskiego słowa impositus oznaczającego nałożenie na coś ciężaru. W architekturze ciężar spoczywa na części łuku, która go podtrzymuje, uniemożliwiając grawitacji próbę sprowadzenia ciężaru łuku na ziemię.