Iglica. Co to takiego?

Iglica jest dekoracyjnym elementem architektonicznym o piramidalnym kształcie, wysokim i cienkim, stosowanym jako ozdoba dachów kościoły, dzwonnic, wież itp. Ponadto jest typowym, ale niewyłącznym elementem konstrukcji gotyckich.

Jaką funkcję pełni iglica w architekturze?

Mówiąc o iglicy jako o kontynuacji pilastra, mówimy o szczycie. Szczyt pełni zwykle funkcję konstrukcyjną (choć z czasem ją utracił), gdyż jego obciążenie ma na celu skierowanie w dół pchnięć poziomych wywołanych podporą łuku lub sklepienia.

Francuskie słowo flèche tradycyjnie odnosi się do tych konkretnych iglic umieszczonych na sklepieniach katedr i reprezentuje charakterystyczny element architektury gotyckiej Francji i krajów, które bezpośrednio objęły wpływy tego stylu. Na ogół składa się z drewnianej ramy pokrytej ołowiem lub miedzią i jest na ogół bogaty, lekki, czasami ozdobiony elementami z kutego żelaza.

Największym flèche, jaki kiedykolwiek zbudowano na świecie, jest katedra w Rouen we Francji, która została wzniesiona z żeliwa pod koniec XIX wieku.