Instalacja elektryczna w suficie podwieszanym

Nieestetyczna instalacja elektryczna psuje wykończenie wnętrza. Tym bardziej, jeśli to jedyny element, który szpeci dom. Co więc możemy zrobić? Wymagania, jakie stawa się instalacjom elektrycznym, precyzuje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki. To właśnie na nim głównie powinna opierać się cała sieć elektryczności w naszym domu. Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak prawidłowo ukryć instalację elektryczną w podwieszanym suficie.

Dlaczego sufit podwieszany to dobry wybór?

Zalet sufitów podwieszanych jest naprawdę dużo. Należy zacząć od tego, że jest to łatwy i szybki sposób na zakrycie niedoskonałości i nierówności na stropie. Poza tym to również doskonała opcja maskująca rury, wentylację czy instalację elektryczną. Zdecydowanie zmienia się również akustyka w pomieszczeniu i to oczywiście na plus. Do tego sufit podwieszany uniemożliwia ucieczkę ciepła, a jeśli wybierzesz płyty odporne na ogień, to możesz spać spokojnie, nawet jeśli Twój dom ma drewniany szkielet.

Wszystko, co musisz wiedzieć o instalacji elektrycznej poprowadzonej sufitem podwieszanym

Sufit podwieszany to doskonałe miejsce do ukrycia kabli od oświetlenia czy przewodów elektrycznych. Kable powinny być poprowadzone w taki sposób, aby niestraszne im były uszkodzenia mechaniczne oraz możliwa była ich wymiana bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Prowadź przewody w liniach prostych

Pamiętaj, że w suficie podwieszanym bardzo istotne jest, aby przewody elektryczne prowadzić w liniach prostych i tym samym równoległych do krawędzi stropu i ścian. W sprawie warunków technicznych musisz zapewnić im bezkolizyjność z innymi instalacjami. Nie mogą kolidować z sieciami wodnymi, gazowymi, telekomunikacyjnymi czy wentylacyjnymi.

Nie przeciągaj kabli przez profile sufitu podwieszanego

Profile suchej zabudowy mają bardzo ostre krawędzie, więc przepuszczanie przez nie przewodów elektrycznych jest bardzo niebezpieczne. Ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi mogą w tym przypadku dać specjalne rury osłonowe zwane peszlem.

Instalacja elektryczna powinna być podczepiona do stropu

Konstrukcja sufitu podwieszanego to nie najlepsze miejsce do układania instalacji elektrycznej. Zalecane jest, aby podczepiać ją do stropu. Na sufitach podwieszanych mogą znajdować się tylko pojedyncze przewody, czyli dokładnie w miejscach, w których będzie wychodzić oświetlenie.

Oświetlenie halogenowe

W przypadku instalacji oświetlenia halogenowego między stropem a sufitem podwieszanym powinna zostać zachowana odległość co najmniej 10 cm. Jeżeli strop jest drewniany, to instalację elektryczną układa się w specjalnych rurkach osłonowych.

Prowadzenie instalacji przy belkach z nieogrzewanym pomieszczeniem

Jeśli sufity podwieszane w Twoim domu są w miejscu, nad którym znajdują się nieogrzewane pomieszczenia, to całą instalację mocowaną do belek, należy umieścić pod warstwą izolacji termicznej. Przy czym słowo “pod” jest tutaj kluczowe.

Jeśli ich usytuowanie będzie nad izolacją, to niestety może dojść do sytuacji, że z rurek poprowadzonych w ciepłych pomieszczeniach zacznie kapać woda. Skraplająca się wilgoć szybko da nam o sobie znać, chociażby poprzez kapanie z oświetlenia.

Rury doprowadzające gaz a sufit podwieszany. Jak to pogodzić?

Zapewne nie spodoba Ci się fakt, że rury, którymi do Twojego domu doprowadzany jest gaz, nie można w żaden sposób zamaskować. Chodzi tu głównie o bezpieczeństwo Twoje i osób w Twoim otoczeniu. Jeśli doszłoby do sytuacji, w której instalacja ulegnie rozszczelnieniu, to ulatniający się gaz nie będzie miał drogi ucieczki. Zacznie się gromadzić pomiędzy stropem a podwieszanym sufitem. W ten sposób może dojść do wybuchu, który będzie zagrażał życiu i zdrowiu domowników.

Aby nie dochodziło do tego typu tragedii, wprowadzony został zapis o zakazie obudowania rur, które doprowadzają gaz ziemny do urządzeń. Niestety, ale w tej sytuacji, jedyne co nam pozostaje to pogodzić się z tym faktem i spróbować nie zwracać uwagi na nieestetyczne rurki.