Antefiks – element dekoracyjny na dachu

Antefiks to charakterystyczny element dekoracyjny, który stosowany był na budynkach w antycznej Grecji oraz Rzymie. Przybierał różne kształty, w zależności od budynku, na którym miał się znajdować. Towarzyszył różnym rodzajom budowli. Znaleźć można go było nierzadko na prywatnych domach, a jego najwcześniejsze przykłady pochodzą z VII wieku p.n.e.

Czym był antefiks dla architektury greckiej i rzymskiej?

Antefiks to element dekoracyjny, który był bardzo charakterystyczny dla antycznej architektury rzymskiej oraz greckiej. To element w postaci płytki z kamienia lub z terakoty. Najczęściej ozdobiony płaskorzeźbą w kształcie palmety lub głowy ludzkiej, zwierzęcej itp. Antefiks ustawiony był na gzymsie i umieszczony wzdłuż okapu dachu, w celu zasłonięcia widoku na pokrycie dachowe. Wykorzystywano go zamiast simy.

W okazałych budowlach antefiks był najczęściej bogato zdobiony. W mniejszych i skromniejszych budynkach, a zwłaszcza w okresie rzymskim, płytki były zdobione głową postaci mitologicznych lub przy użyciu ikonografii astrologicznej. Równie popularnym motywem było pokazywanie Gorgony w jej najbardziej przerażającej formie. Miało to za zadanie odstraszać zło.