Antepagmenta, czyli ozdobne płytki z terakoty

Antepagmenta to zespół terakotowych ozdób dachów w świątyniach etruskich i rzymskich najczęściej w kształcie prostokąta. Często identyfikowana z antefiksem, czyli dekorowanymi płytami z terakoty umieszczanymi przeważnie na gzymsach, fryzach czy architrawach budowli etruskich i rzymskich.

Definicja antepagmenty. Co to jest?

Wywodzące się prawdopodobnie z architektury jońskiej płyty gliniane o różnych kształtach i różnych motywach zdobniczych pokrywały niektóre części świątyni etrusko-italskiej. Następnie budowli rzymskich (belki poziome, skarpy szczytowe, głowice belek).

Czy antepagmenty zdobiono?

Antepagmenty zdobiono polichromią lub płaskorzeźbami. Natomiast na zewnątrz dekorowano drewniane belkowania w celu ich ochrony przed deszczem.

Antepagmenta i jej przeznaczenie

Antepagmenta służy z jednej strony do ochrony drewna przed warunkami atmosferycznymi, a z drugiej jako element dekoracyjny.

Prawdopodobnie uważane są za prekursorów konstrukcji dachów zamkniętych z tympanonami. Jako przykład można wymienić antepagmenty Pyrgi.