Anulus, dekoracyjny pierścień

Anulus to wypukły pierścień zdobiący górną część trzonu kolumny. W większości przypadków ma on funkcję dekoracyjną. Pojawił się wraz z porządkiem doryckim w architekturze starożytnej Grecji. Jest stosowany zazwyczaj w kolumnach toskańskich i doryckich.

Znaczenia słowa anulus

Słowo anulus oznacza wąski pierścień w dolnej części echinusa kapitela doryckiego, który przedstawia stylizowaną oprawę kapitela w miejscu jego maksymalnego zwężenia.

Z reguły kilka takich rowków lub nacięć wykonuje się na przejściu od szyjki kolumny (hipotrachelion) do echinusa, dolnej części głowicy doryckiej. Anulusa nie należy mylić ze wgłębieniami zwanymi scamillus, które znajdują się między trzonem kolumny a szyjką kolumny.

Anulus i liczba pierścieni

Mimo że anulus mógł być tylko jednym pierścieniem, to zdarzało się, że stosowano tak zwaną multiplikację. Polegała ona na tym, że umieszczano kilka pierścieni jeden pod drugim. Ich liczba różniła się natomiast w zależności od miejsca przeznaczenia.