Architraw w architekturze antycznej

Starożytni Grecy zbudowali wiele imponujących budowli i opracowali elementy architektoniczne, których używamy do dziś. Jednym z nich jest architraw, czyli pozioma belka, która spoczywa bezpośrednio na kolumnach.

Znaczenie słowa architraw

Słowo „architraw” w języku greckim oznacza „główną belkę” i jak sama nazwa wskazuje, jest to główna lub pierwsza belka, która styka się z pionowymi liniami kolumn.

Idea architrawu została rozwinięta w architekturze starożytnej Grecji. Jest on częścią sekcji zwanej belkowaniem, która znajduje się na szczycie kolumn i przechodzi do linii dachu konstrukcji. Belkowanie składa się z trzech poziomych odcinków, z których architraw jest najniższy, najbliżej kolumn.

Architraw i porządki architektoniczne

Warto pamiętać, że architraw występuje we wszystkich porządkach architektonicznych. W większości jego płaszczyzna dzieliła się na trzy poziome listwy ułożone schodkowo. Z czego ta najwyższa była najbardziej wysunięta do przodu.