Archiwolta towarzyszyła ścianie budowli najczęściej bogato zdobionej. Często okalała sklepione otwory. Ten element architektoniczny zachował się do dziś i występuje na płaszczyźnie muru setek budowli. Sprawdź, co znaczy archiwolta oraz czego używano do jej budowy.

Co znaczy archiwolta

Archiwolta, jako element architektoniczny, to profilowane lico łuku lub arkady, które jest zdobione ornamentami. Zamyka portal lub każdy łukowo u góry zakończony otwór w ścianie budowli. Archiwolty są najczęściej bogato zdobione.

Ten element dekoracyjny stosowany był we wszystkich okresach i kierunkach. Spotkać go można w sztuce barokowej, bizantyjskiej, gotyckiej czy islamskiej. W architekturze romańskiej jednak termin archiwolta oznaczał łuk konstrukcyjny, który zamykał od góry portale.

Niezwykle bogato zdobione archiwolty można do dziś oglądać w portalach katedr gotyckich. Tu warto zwrócić uwagę na katedrę w Rouen czy w Chartes.

Często spotkać można się z archiwoltą ślepą. To nic innego jak archiwolta występująca samodzielnie na płaszczyźnie muru.

Z czego budowano archiwolta

W architekturze ten łuk dekoracyjny wsparty na małym gzymsie może być wykuty z kamienia, z którego powstała budowla. Częściej jednak stanowi dekorację dodaną do konstrukcji. Ukształtowany może być ze stiuku lub tynku.

Stiuk dawał architektom bardzo wiele możliwości twórczych, podczas tworzenia rzeźbiarskiej formy. Niezwykle dekoracyjny efekt osiągano również dzięki zestawieniu ze sobą wielu ceramicznych kształtów o różnych kolorach i formach.