Blenda, czyli płytka wnęka

Blenda to element ściany przypominający okno. Różni się tym, że nie ma otworu i szyb i stosowana jest przede wszystkim w celach estetycznych, rzadziej do odciążenia ściany.

Blenda i jej cechy charakterystyczne

Cechą charakterystyczną blendy jest złudzenie nieistniejącego elementu i brak odpowiadającej mu funkcji statycznej. Najczęściej umieszcza się ją przed elementem nośnym. W ten sposób zakrywa go całkowicie lub częściowo, ale może być również nałożona na fragment budynku, jako ślepa wnęka. Ponadto jej powierzchnia jest najczęściej gładko otynkowana w kolorze odbiegającym od otaczającej elewacji. Blenda występuje między innymi w średniowiecznej architekturze ceglanej np. w gotyku ceglanym, w postaci pomalowanych na biało fragmentów.

Jakie są rodzaje blendy?

Inne formy blendy to kolumna i pilaster nałożony na elewację. Ślepy łuk symuluje otwór. Seria takich łuków nazywana jest ślepą arkadą. Nisze o płaskich ścianach w obrębie łuków nazywane są natomiast niszami ślepymi. Istnieją również ślepe portale oraz okna imitujące otwarcie (ślepe okno).