Bukranion – motyw dekoracyjny. Poznaj go bliżej

Bukranion ma bardzo długą historię. Byk przez wieki był symbolem zwierzęcia ofiarnego, składanego w darze bogom, a jego motyw pojawia się już 5 000 lat p.n.e. na wyrobach ceramicznych. Służył do wypełniania metop oraz jako ozdoba kamiennych ołtarzy. Stosowany w budynkach świeckich odgrywał ważną rolę w architekturze.

Co oznacza bukranion?

Bukranion to ornament w postaci byczej głowy lub czaszki, który jest najczęściej dodatkowo zdobiony girlandami i wstęgami zawieszonymi na rogach zwierzęcia. Bukraniony występowały najczęściej w antycznej architekturze sakralnej. To ze względu na symbolikę byka, która ukazywała go jako zwierzę ofiarne. Umieszczane były również na obiektach upamiętniających i funeralnych, czyli ołtarzach, sarkofagach czy naczyniach.

Ten motyw dekoracyjny wywodził się ze starożytnego wschodu, a na szeroką skalę stosowano go w architekturze starożytnej Grecji. Niezwykle popularny w Rzymie, jako element ciągły fryzów. Motyw spotykany także w ornamentyce stylów czerpiących wzory z antyku. Popularny w renesansie, manieryzmie klasycyzmie, a także w historyzmie.

Bardzo podobny typ ornamentu, wykorzystujący motyw czaszki koziej to aegikranion.