Drolerie, czyli humor w postaci małych scenek figuralnych

Drolerie to motyw dekoracyjny, który składa się z małych scenek figuralnych lub zwierzęcych, nacechowanych fantazją, groteskową deformacją, humorem i karykaturą. Termin ten pochodzi z języka francuskiego i oznacza coś śmiesznego.

Gdzie stosowano drolerie?

Drolerie bardzo często występowały w średniowiecznych rękopisach, a także w rzeźbie i snycerce. Bardzo popularne w iluminatorstwie angielskim oraz francuskim XIII i XIV wieku. Ten rodzaj motywu pierwszy raz wprowadzony został w malarstwie książkowym sztuki karolińskiej. Drolerie miały różne funkcje – od przekazów symbolicznych do zwykłych elementów dekoracyjnych. W literaturze polskiej motyw widoczny jest w psałterzu floriańskim.

Poza rękopisami i literaturą drolerie stosowano na kapitelach, fryzach i konsolach. Szczególnie chętnie umieszczano je na gotyckich stallach, poniżej siedzeń. W okresie renesansu chętnie używane były w malarstwie ściennym oraz grafice. Natomiast w okresie baroku połączyły się z chinoiserie i groteską.