Espagnolette, czyli klamki zasuwnicowe

Z uwagi na stale rosnącą popularność, espagnolette są integralną częścią współczesnych okien z podwójnymi szybami. Mogą również służyć do obracania kilku zamków na obwodzie okna. Poznaj je lepiej.

Jak działają uchwyty Espagnolette?

Wprowadzony z języka francuskiego skrót espag to tak naprawdę określenie na espagnolette. Odnosi się ono do zamka umieszczonego z przodu okna lub drzwi. Espagnolette są nie tylko ozdobną, ale i funkcjonalną częścią bezpiecznego systemu blokowania, służącego do blokowania okna skrzydłowego w kilku punktach ryglowania.

Są wykonane z metalowym trzpieniem z tyłu, który jest zintegrowany z ramą okienną w celu obsługi mechanizmu okiennego. Uchwyty można zwykle zobaczyć na PCV, ale także na drewnie i aluminium.

Espagnolette odnoszą się do przesuniętej konstrukcji dźwigni, która zapewnia większy odstęp dłoni od ramy okna. Może to być korzystniejsze, gdy klamki zasuwnicy znajdują się blisko krawędzi ościeżnicy, co utrudnia obsługę. Aby temu zaradzić, dostępne są klamki lewostronne lub prawostronne, w zależności od orientacji okna.