Hypotrachelion. Co to jest?

Hypotrachelion to szyjka w górnej części kolumny, znajdująca się pod kapitelem w klasycznych porządkach architektonicznych. W kolumnie doryckiej znajdowała się nad analusem. Zdarzało się, że hypotrachelion był bogato zdobiony, a strefa, która go zamykała, miała wykonane z brązu ozdobne pierścienie lub ozdoby z liści wykute w kamieniu. Wszystko po to, aby złagodzić przejście od trzonu kolumny do echinusa. Z czasem jednak ten duży nacisk na przejście zanika, a całość skupia się na bardziej liniowych zwężeniach.