Portyk – dekoracyjny element architektoniczny

Portyk to część budynku na planie prostokąta lub kwadratu. Charakteryzuje się kolumnami w jednym lub kilku rzędach, które wspierają dach. To część otwarta przynajmniej z jednej strony. Może być jedno- lub dwukondygnacyjna. To element budynku, który może być zwieńczony frontonem.

Portyk może być również otwartym gankiem kolumnowym lub filarowym. Dzięki temu poprzedza wejście i tworzy główną część fasady budynku. Jeśli odnosi się do przodu elewacji, nazywany jest prostylem. W przypadku głębi budynku nosi nazwę in antis.

Grecki portyk kolumnowy

Portyk był bardzo często stosowany w Rzymie i mocno przypominał grecki portyk kolumnowy, który wykorzystywany był w antycznej architekturze greckiej. Różnica była jednak znacząca, gdyż grecki portyk zwany stoa, był wydłużoną halą kolumnową, zdobioną malowidłami i zamykany od tyłu ścianą. Jednak funkcje, które oba portyki miały pełnić, były bardzo do siebie podobne. Te elementy architektoniczne miały chronić części drewniane budowli oraz ludzi przed upalnym słońcem czy deszczem.

Budynek z portykiem współcześnie

Coraz częściej można spotkać się ze stosowaniem portyku jako ganku, który wsparty jest na kwadratowych lub prostokątnych filarach. Doskonale oddaje klimat minimalistycznych oraz nowoczesnych budynków użytkowych i domów, gdzie elewacja składa się z jednej lub kilku nieskomplikowanych brył. Portyk może zostać również wykorzystany jako metoda na zmianę kształtu budynku i dobudowany do istniejącej już konstrukcji.